Prekybos tarifų sistema

Teisėjų kolegija n u s t a t ė: I. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Vilniaus teritorinės muitinės m.

Slaptažodžio priminimas

Nurodė, kad nebuvo paneigtas nei vienas pareiškėjų argumentas dėl muitiniam įvertinimui taikytino sandorio vertės muitinio įvertinimo metodikos. Pareiškėjas jokių papildomų duomenų pateikti negali, prekių mėginiai buvo paimti ir ištirti Muitinės laboratorijoje.

coin market cap top 100

Palankiai atsakovui išnaudota aplinkybė, jog iš užsienio juridinio asmens ne visada įmanoma gauti pilną informaciją, daliai importuotų prekių muitiniam įvertinimui netaikant net dedukcinio metodo, nors dėl gautos informacijos buvo galima tai padaryti.

Pareiškėjas pabrėžė nesutinkąs su perskaičiuota prekių verte ir naujai apskaičiuotais importo mokesčiais, nes Lietuvos Respublikos mažmeninėje rinkoje šios prekės būtų parduotos pigiau už jų savikainą. Prekybos tarifų sistema prekių kaina, už kurią jas gali įsigyti pirkėjas, atitinka Lietuvos Respublikos teritorijoje nusistovėjusį kainų lygį ir yra rinkos pagrįsta, taigi atsakovas netinkamai vadovavosi m.

Atsakovas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškėjo skundą prašė atmesti. Latvijos muitinės sandėliuose prekių vertė buvo mažinama, t.

Prekės sumažintomis vertėmis ta pačia transporto priemone buvo gabenamos į Lietuvą.

Kai yra naudojamasi šia schema, tai PVM tikslais laikoma, kad prekių, kurios pardavimo metu fiziškai yra trečiojoje valstybėje ar trečiojoje teritorijoje, pardavimas yra įvykęs Europos Sąjungoje.

Atsakovo teigimu, pirmojo sandorio prekių kaina po pardavimo Latvijos Respublikos muitinės sandėlyje sumažinta beveik du kartus, o importuotojas nepateikė duomenų, pagrindžiančių tokį prekių kainų sumažinimą, be to, prekės gabentos ekonomiškai nepagrįstu maršrutu.

Jei prekių vertės teisingumas nepagrindžiamas, muitinės įstaiga įgyja įgaliojimus muitine verte nelaikyti deklaruotos sandorio vertės.

Naršymo meniu

Tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus teritorinė muitinė pareiškėjo skundą prašė atmesti. Atliekant tyrimą buvo nustatyta, kad BAD importo rinkinyje Nr. Tai sukėlė įtarimus, kad gali būti nepagrįstai sumažinta importuojamų prekių vertė. Nustatyta, kad parduodant prekes Latvijos muitinės sandėliuose prekių vertė sumažinta beveik du kartus, tačiau pareiškėjas muitinei nepateikė kainų mažėjimą patvirtinančių dokumentų.

Įvertinus patikrinimo metu surinktą medžiagą, m. Prekių muitinė vertė nustatyta vadovaujantis Bendrijos muitinės kodekso 30 straipsnio 2 dalies b punkto ir 31 straipsnio nuostatomis, t.

Lietuvos muitinė negavo iš importuotojo neginčijamų įrodymų, kad BAD importo rinkinyje Nr. Prekių muitinė vertė — prekybos tarifų sistema muitų tarifų sistemos elementas, nuo kurio tiesiogiai priklauso tikroji muitų, mokesčių, rinkliavų suma, todėl šiai vertei pagrįstai keliami ypatingi reikalavimai. Vilniaus apygardos administracinis teismas m.

Teismas nustatė, kad ginčas šioje byloje kilęs dėl pareiškėjo m. BAD importo rinkiniu Nr. Kadangi pareiškėjas objektyvių ir kiekybiškai įvertinamų duomenų ar dokumentų, kurie pagrįstų neekonomišką prekių gabenimo maršrutą, prekių perpardavimą žymiai mažesne kaina, nepateikė, teismo nuomone, pagrįstai konstatuota, kad pareiškėjo veiksmai neatitinka verslo logikos prekybos tarifų sistema kad deklaruotų prekių pardavimui arba jų kainai turėjo įtakos tam tikros sąlygos ar aplinkybės, kurių poveikio prekių sandorio vertei neįmanoma nustatyti.

Užsienio prekybos tarifinis reguliavimas

Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis m. Tai atitinka Muitinio įvertinimo komiteto Nutarimo dėl prekybos tarifų sistema, kai muitinės tarnybos turi pagrindo abejoti deklaruojamos vertės teisingumu ar tikslumu nuostatas Nutarimai skirti Sutarčiai dėl m.

patikrinkite dvejetainius parinktis

Faktine verte turėtų būti tokia kaina, už kurią importuojančios valstybės įstatymų nustatytu laiku ar nustatytoje vietoje tokia ar panaši prekė, esant įprastiniams prekybiniams ryšiams bei ryškiomis konkurencijos sąlygomis yra parduodama arba siūloma parduoti.

Teismo nuomone, muitinė taip pat pagrįstai m.

Pagal Muitinės kodekse nustatytą metodų taikymo eiliškumą toliau turi būti taikomas dedukcinis prekių muitinės vertės nustatymo metodas. Pagal šį metodą prekių muitine verte laikoma vertė, nustatyta pagal prekių vieneto kainą, už kurią Bendrijoje su pardavėju nesusijusiems asmenims parduotas didžiausias bendras importuotų prekių ar tapačių arba panašių importuotų prekių kiekis.

Matematika už dvejetainių parinkčių prekių muitinę vertę dedukciniu metodu, iš minėtos prekių pardavimo kainos atimami komisiniai, paprastai mokami ar susitarta mokėti, arba apskaičiuotas pelnas ir bendrosios išlaidos, susijusios su tos pačios klasės ir rūšies importuotų prekių pardavimu Bendrijoje, įprastinės transporto, draudimo bei kitos su tuo susijusios išlaidos, atsiradusios Bendrijoje bei importo muitai ir kiti privalomieji mokėjimai, sumokėti Bendrijoje importuojant ar parduodant prekes Komisijos reglamento EEB Nr.

Teismas pripažino, kad Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pagrįstai, vadovaudamasi Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo straipsnio 2 dalimi, Mokesčių administravimo įstatymo straipsniu, atsižvelgdama į atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, pareiškėjui skyrė vidutinio dydžio 30 proc.

Apeliaciniu skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, įpareigoti prekėms, deklaruotoms bendrojo administracinio dokumento importo rinkinyje Nr. Be argumentų, išdėstytų skunde pirmosios instancijos teismui, pažymi, kad lyginant prekių kainas galima remtis ne visais duomenimis, sukauptais prekių muitinio įvertinimo duomenų bazėje, kadangi net toje pačioje TARIC subpozicijose klasifikuojamų prekių kaina gali skirtis dėl prekių kokybės, kilmės ir kitų aplinkybių.

Atkreiptinas dėmesys, kad teismas neįvertino pareiškėjo nurodytos aplinkybės, jog perskaičiavus prekių kainą pagal pritaikytą metodiką prekės rinkos didmeninė kaina bus didesnė nei ta kaina, už kurią prekės parduotos mažmeninėje prekyboje. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis suinteresuotas asmuo Vilniaus teritorinė muitinė prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

EY Footer / LT

Apeliacinis skundas atmestinas. Pirmosios instancijos teismas nustatė visas bylai svarbias aplinkybes, teisingai jas įvertino, tinkamai aiškino ir taikė materialinės bei proceso teisės normas, ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą Administracinių bylų teisenos įstatymo 57, 81, 86 str. Byloje kilusiam ginčui — pareiškėjo m. Prekių muitinė vertė — svarbiausias muitų tarifų sistemos elementas, nuo kurio tiesiogiai priklauso tikroji muitų, mokesčių ir rinkliavų suma, todėl šiai vertei pagrįsti keliami ypatingi reikalavimai.

sonic r prekybos sistema

Atsakovas byloje surinktais duomenimis nustatė, kad ginčo prekės iš Baltarusijos įmonių tranzitu buvo gabentos į Latvijos muitinės sandėlius per Lietuvos Respubliką, Latvijos muitinės sandėliuose prekių vertė buvo žymiais sumažinta, ir tos pačios prekės jau sumažinta verte vėl buvo vežamos į Lietuvą.

Pažymėtina ir tai, kad prekių, gabentų iš Baltarusijos į Latviją, ir iš Latvijos į Lietuvą, vežėju buvo būtent pareiškėjas, toks pats prekių kiekis gabentas ta pačia transporto priemone.

Pareiškėjas nepateikė objektyvių duomenų, pagrindžiančių žymų gabenamų importuojamų prekių kainų sumažėjimą per itin trumpą laiką kelias dienasprekių gabenimą ekonomiškai nepagrįstu maršrutu Baltarusija - Latvija - Lietuvatad atsakovas pagrįstai nurodė, kad deklaruotų prekių pardavimui ar jų kainai turėjo įtakos tam tikros sąlygos ar aplinkybės, kurių poveikio prekių sandorio vertei neįmanoma prekybos tarifų sistema, ir nusprendė, kad pagal Bendrijos muitinės kodekso 29 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatas, yra pagrindas muitiniam importuojamų prekių įvertinimui netaikyti sandorio vertės metodo.

Kadangi pareiškėjo pateiktuose dokumentuose nebuvo pakankamai informacijos t.

  • Bendrasis susitarimas dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT )
  • Kaip rasti teisingą HS ar HTS kodą? - Lithuania | Kuehne+Nagel
  • Parinktys apie dvejetainius parinktis
  • Praktiniai patarimai Muito tarifų klasifikacijos vadovas — raskite tinkamą HS kodą Pasinaudokite šiuo naudingu vadovu ir nepasiklyskite sudėtingos suderintos sistemos labirintuose.
  • E-prekyba ir PVM nuo m. liepos 1 d. - VMI

Kitų gi prekių deklaruotų Nr. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovo argumentu, kad pagal Pasaulio prekybos organizacijos Muitinio įvertinimo techninio komiteto 6.

Iš Mokestinių ginčų komisijos byloje esančių duomenų matyti, kad pareiškėjui buvo suteikta galimybė įrodyti prekių vertę, tačiau jis jokių tai pagrindžiančių duomenų nepateikė. Todėl muitinės įstaiga turėjo teisinį pagrindą realizuoti įgaliojimus muitine verte nelaikyti deklaruotos prekių sandorių vertės ir atitinkamai pagal pateiktus duomenis taikyti kitus muitinio įvertinimo metodus.

dvejetainės parinktys aparatūros naujienos

Vertinti bylos aplinkybes kitaip, nei jas įvertino pirmosios instancijos teismas, pareiškėjo pateiktais argumentais, kolegija neturi teisinio pagrindo. Pareiškėjo teiginys, jog perskaičiavus prekių kainą pagal pritaikytą metodiką prekės rinkos didmeninė kaina bus didesnė nei ta kaina, už kurią prekės parduotos mažmeninėje prekyboje, nepaneigia teisės aktų, reglamentuojančių prekės muitinio įvertinimo taisykles bei metodus, taikymo pagrįstumo nagrinėjamoje byloje.

Muitinės vertės nustatymo tikslas yra realios, t.

automatinė robotų prekybos sistema

Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistu. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija n u t a r i a: Vilniaus apygardos administracinio teismo m. Nutartis neskundžiama.