Trikampė prekyba vadinama sistema apėmė viktoriną, R. Palekas: architektas turi būti ir derybininkas, ir strategas, ir politikas, ir pilietis - LRT

Turinys

  Nuo m.

  trikampė prekyba vadinama sistema apėmė viktoriną

  VA Žin. Todėl nuo m. Operacijų suminiams duomenims pateikti turės būti naudojami tokie kodai: LIK likučiai mėnesio pirmą dienąLPB likučiai mėnesio paskutinę dienąkiti atitinkami Taisyklių 57 punkte nustatyti kodai.

  trikampė prekyba vadinama sistema apėmė viktoriną

  Jeigu kuro objekte saugomi kitiems asmenims priklausantys produktai, tai pagal kiekvieną kuro objektuose laikomą produktą turės būti nurodyti visi produktų išdavimų ūkio subjektams, ūkininkams, kitiems fiziniams asmenims suminiai duomenys kodas PVT.

  Ūkininkai ar kiti fiziniai asmenys nurodys visų operacijų, atliktų su priimtais saugoti ūkio subjektams priklausančiais produktais, duomenis. Šių operacijų suminiams duomenims pateikti turės būti naudojami tokie kodai: LIK likučiai mėnesio pirmą dienąLPB likučiai mėnesio paskutinę dienąišdavimų ūkio subjektams suminiai duomenys kodas PVTkiti atitinkami Taisyklių 57 punkte nustatyti kodai.

  trikampė prekyba vadinama sistema apėmė viktoriną

  Taip pat m. VA ir Nr. Įsakymu Nr. VA nauja redakcija išdėstytos leidimų įsigyti nuo akcizų atleistus dyzelinius degalus, skirtus naudoti žemės ūkyje ar tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje formos atitinkamai FR ir FR formų leidimai, toliau — Leidimų formos. VA pakeista Leidimų formų apskaitos lentelių pildymo tvarka atsižvelgiant į pasikeitusias Leidimų formas.

  trikampė prekyba vadinama sistema apėmė viktoriną